Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Vrijdag 5 november: Algemene Ledenvergadering

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn.

Start om 19.30

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn. Voor zaken als losliggende tegels en dergelijke is er de MOR-melding die u hier kunt doen.

Vervolgens is er een bestuurs- en medewerkersvergadering, met als onderwerpen:

 • Verslag van de vorige vergadering en stand van zaken actielijst
 • Kernraden in de gemeente Terneuzen
 • Rooster van aftreden bestuursleden
 • Hoogte van de contributie
 • Activiteiten van de wijkvereniging
 • Eventuele andere onderwerpen.


Als laatste is de ledenvergadering met de agenda daarvan:

 • Opening
 • Verslag van de vorige vergadering
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrole
 • Verkiezeing van de kascontrole
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Verkiezing bestuur: penningmeester Henri Moget is aftredend herkiesbaar
Interesse om vrijwilliger te worden bij de wijkvereniging, of wilt u daar meer informatie over?
Updates

Meer berichten