Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Verslag Wijkraadvergadering Zandstraat – 06 april 2023

Verslag wijkraadvergadering tijdelijk huisvestingsplan in de Zandstraat

Donderdag 6 april om 19:30 uur

Vanuit de gemeente was wethouder Laszlo van de Voorde aanwezig. Hij wilde verkennen of er draagvlak is voor het initiatief om huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren aan het begin van de Zandstraat. Het bedrijf DHC Vastgoed heeft namelijk bij de gemeente Terneuzen een verzoek ingediend om tijdelijke huisvesting neer te zetten voor 288 internationale werknemers.

Geen opdracht
De gemeente heeft DHC Vastgoed gevraagd eerst met inwoners te gaan praten. Deze informatiebijeenkomst was geen succes. Door een verkeerde inschatting van de gemeente waren alleen de mensen van voor het spoor uitgenodigd. De wethouder geeft aan dat dit door de gemeente komt. Helaas is hierdoor het beeld ontstaan dat niet iedereen welkom was en dat zonder medeweten van inwoners dit plan geregeld moest worden. Dit is niet het geval. Ook is er nog geen opdracht gegeven aan DHC Vastgoed.

Economisch belang
De gemeente ziet wel groot economisch belang om te zorgen voor voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. Nu en in de toekomst zijn er voldoende projecten in de omgeving waarvoor veel arbeidskrachten nodig zijn. Denk aan verduurzaming van de industrie. De vraag voor deze bijeenkomst is onder andere om te kijken of er voorwaarden zijn, waardoor een dergelijk woonproject doorgang kan vinden.

Bezwaren
De inwoners van de Zandstraat geven aan dat de verhouding volledig uit balans is als dit plan in de huidige vorm doorgaat. Zandstraat heeft ongeveer 300 inwoners en deze hoeveelheid wordt met dit plan bijna verdubbeld. Het belang van huisvesting voor deze doelgroep begrijpen de meeste aanwezigen. Toch is een duidelijke nee tegen het plan in deze vorm hoorbaar vanuit de zaal. Hieronder een kort overzicht van de genoemde bezwaren en bespreekpunten.

Bewoners

 • Percentage te groot ten opzichte van de hoeveelheid inwoners
 • Elke drie maanden nieuwe mensen die dan ook de regels opnieuw moeten kennen
 • Aangegeven wordt dat het technisch hoger geschoold personeel wordt. Hoe wordt dat getoetst?
 • Wordt er gezorgd voor voldoende recreatie binnenin het complex en op het terrein?
 • Vaak zijn de uitzendbureaus niet in de buurt van de contractors. Betreft vaak landelijke partijen. Als er iets mis gaat, is dat niet handig.
 • Voorkeur is om meer te spreiden, dus kleinere groepen bewoners op verschillende locaties.

 

Verkeer en vervoer

 • Kruispunt is al druk, wordt alleen maar drukker en gevaarlijker.
 • Hoe doorstroming op kruispunt garanderen?
 • Sluipverkeer via de Zandstraat en Philippine als de doorstroming op het kruispunt niet goed is. Via die kant kunnen ze ook naar industriegebied bij Dow.
 • Een parking met 100 plekken is veel te klein.
 • Er wordt nu al veel te hard gereden voor het spoor.
 • Andere werktijden, dus overlast van auto’s in de nacht en vroege ochtend.
 • Vraag van de Fietsersbond

 

Overlast

 • Als 24/7 bewaking nodig is, dan zal het wel gevaarlijk zijn zoveel mensen bij elkaar.
 • In de wijk in een huis geven een aantal internationale werknemers minder overlast dan zo’n grote hoeveelheid bij elkaar
 • Mijn dochter is bang om er voorbij te fietsen
 • Zo’n complex heeft wellicht impact op de woningwaarde.

 

Overig

 • Wat zijn de richtlijnen voor bewoning naast een transformatorstation. Tijdelijk mag meer, dan voor permanente bewoning.
 • Zandstraat heeft geen voorzieningen. Ronddwalende arbeidsmigranten moeten voorkomen worden.
 • Is het riool bestand tegen deze toename van inwoners?
 • Waarom is de Brabants- Zeeuwse Werkgeversorganisatie niet op de hoogte van dit initiatief.
 • Saneren van de grond is nodig. Hiervan is de initiatiefnemer op de hoogte.
 • Huidige bewoner terrein heeft nu al last van zand en stof door industrie en landbouw. Als project doorgaat, hebben de nieuwe mensen daar last van.
 • Is er ook een pilot mogelijk om eerst klein te beginnen? En als er dan overlast is, kan het project dan worden stopgezet?
 • Hoe lang is tijdelijk. In eerste instantie vergunning voor tien jaar. Vermoeden dat gebouw langer mee kan en dus ook stilzwijgend voor jaren verlengd kan worden. Dit is een zorg.
 • Wat kan binnen het huidige bestemmingsplan?
 • We wonen hier, omdat het rustig is. Laat het ook rustig blijven en dit initiatief helpt daarbij niet.

 

Andere locaties
Verschillende suggesties voor andere locaties worden genoemd vanuit de inwoners. De wethouder geeft hierbij aan dat ook in andere gebieden weerstand zal zijn tegen de komst van bewoning door arbeidsmigranten.

 • Vervallen manege in Sas van Gent
 • Vakantiepark Braakman
 • Lodewijk College
 • Winkelstraat binnenstad Terneuzen

 

Andere voorbeelden
De huidige complexen in Sluiskil en Terneuzen zijn eerdere praktijkvoorbeelden die een aantal keer genoemd worden. De wethouder geeft aan dat ook daar op voorhand veel overlast verwacht werd door omwonenden. Dit blijkt in de praktijk mee te vallen. Niet iedereen is het hiermee eens. Blijkbaar zijn er nog steeds klachten in Sluiskil. En ook in Terneuzen ziet het er niet altijd erg fraai uit, met naar buiten wapperende gordijnen en flessen drank die buiten hangen. Ook zijn op die locaties de percentages anders dan het huidige initiatief voor de Zandstraat. Bij dergelijke initiatieven voor arbeidsmigranten worden begeleidingsgroepen opgesteld. Hierin worden met onder andere omwonenden spelregels afgesproken met de bewoners.

Niet in deze omvang
De zorgen vanuit de inwoners van de Zandstraat zijn duidelijk gehoord. Ook zijn een klein aantal voorwaarden genoemd waarop het wellicht wel mogelijk kan zijn. Alle input van deze avond nemen we mee terug. De wethouder heeft in ieder geval duidelijk gehoord dat het initiatief in deze omvang geen draagvlak heeft. Het initiatief in de huidige vorm kan daardoor niet doorgaan. Het is nog niet bekend of de initiatiefnemer het in een afgeslankte vorm ziet zitten. Op een later moment komen we hierop terug.

Updates

Meer berichten