Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Algemene vergadering

We beginnen standaard met een vragen halfuur voor de inwoners van Zandstraat en omgeving. Iedereen is daarbij welkom.

Hebt u vragen voor de gemeente, het waterschap of een andere instantie die heel de Zandstraat aangaan, dan kunt u die vooraf mailen naar edhaene@zeelandnet.nl. De vraag wordt doorgestuurd naar de gemeente, en u krijgt tijdens of kort na de vergadering antwoord, of de vraag wordt naar de juiste instantie doorgestuurd.

Ook tijdens het halfuur vragen stellen kan natuurlijk.

Algemene AGENDA:

  • Vragen half-uurtje
  • Notulen van de vorige vergadering
  • Mededelingen
  • Ideeën voor activiteiten
  • MOR-meldingen fietspad of groenonderhoud
  • Overige onderwerpen
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

Voor vragen/opmerkingen over losse tegels en dergelijke kunt u via www.terneuzen.nl een MOR-melding doen (Melding Openbare Ruimte).

Hebt u een idee voor een activiteit, geef het door en we komen er op terug.