Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Donderdag 30 Juni: Algemene Ledenvergadering

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn.

Op donderdag 30 februari is om 19.30 is er weer een bestuurs- en vrijwilligersvergadering in De Straete.We beginnen met een vragen halfuur voor de inwoners van Zandstraat en omgeving. Iedereen is daarbij welkom.

Hebt u vragen voor de gemeente, het waterschap of een andere instantie  die heel de Zandstraat aangaan, dan kunt u die vooraf mailen naar edhaene@zeelandnet.nl. De vraag wordt doorgestuurd naar de gemeente, en u krijgt  tijdens of kort na de vergadering antwoord, of de vraag wordt naar de juiste instantie doorgestuurd. Ook tijdens het halfuur vragen stellen kan natuurlijk.

AGENDA:

 • Vragen half-uurtje
 • Notulen van de vorige vergadering
 • Mededelingen
 • Ideeën voor activiteiten in het nieuwe seizoen
 • Hek rond het voetbalveld
 • Prijzen en tarieven van De Straete
 • Reanimatie-training
 • MOR-meldingen fietspad of groenonderhoud
 • Overige onderwerpen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Voor vragen/opmerkingen over losse tegels en dergelijke kunt u via www.terneuzen.nl een MOR-melding doen (Melding Openbare Ruimte).

Hebt u een idee voor een activiteit, geef het door en we komen er op terug. 

Interesse om vrijwilliger te worden bij de wijkvereniging, of wilt u daar meer informatie over?
Updates

Meer berichten