Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Donderdag 27 januari: Algemene Ledenvergadering

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn.

Start om 19.30

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje voor alle bewoners. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn. Voor zaken als losliggende tegels en dergelijke is er de MOR-melding die u hier kunt doen.

Vervolgens is er een bestuurs- en medewerkersvergadering, met als onderwerpen:

  • notulen vergadering 3 december
  • ingekomen stukken
  • de actiepuntenlijst van 3 december
  • activiteiten
  • vrijwilligers
  • secretaris
  • wat verder ter tafel komt
Interesse om vrijwilliger te worden bij de wijkvereniging, of wilt u daar meer informatie over?
Updates

Meer berichten