Belangrijke mededeling: Door de nieuwe corona maatregelen kunnen de Sint en Pieten op 20 november niet naar de Straete komen om 14.00, maar de Pieten komen nog wel vanaf die tijd bij de kinderen thuis een cadeau bezorgen…

Dinsdag 28 November: Bestuurs- en jaarvergadering

We beginnen deze avond met een vragen halfuurtje. Hier kunt u vragen stellen over algemene zaken die de Zandstraat en omgeving aangaan, en waarbij de gemeente of andere instanties van belang kunnen zijn.

Op dinsdag 28 november is om 19.30 is er weer een bestuurs- en vrijwilligersvergadering in De Straete.We beginnen met een vragen halfuur voor de inwoners van Zandstraat en omgeving. Iedereen is daarbij welkom.

Heeft u vragen voor de gemeente, het waterschap of een andere instantie die heel de Zandstraat aangaan, dan kunt u die vooraf mailen naar edhaene@zeelandnet.nl. De vraag wordt doorgestuurd naar de gemeente, en u krijgt  tijdens of kort na de vergadering antwoord, of de vraag wordt naar de juiste instantie doorgestuurd. Ook tijdens het halfuur vragen stellen kan natuurlijk.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vragenhalfuurtje
 3. Notulen vorige vergaderingen
 4. Verslag penningmeester/secretaris
 5. Verslag kascommissie
 6. Aanpassen statuten vanwege de WBTR (voorbeeld Axel)
 7. Activiteiten, terugblik en gepland:
  • Sinterklaas
  • Wandeltocht 2 december 2023
  • Bingo 16-12-2023
  • Nieuwjaarsborrel 7-1-2024
  • Bierproeverij 23 maart 2024

 8. Mededelingen:
  • plaatsing screens aan de westkant
  • onderhoud/renovatie jeu de boulesbaan
  • 4 nieuwe armleuning stoelen
  • KvK inschrijvingen

 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 11. Volgende vergadering. 23-01-2024
Interesse om vrijwilliger te worden bij de wijkvereniging, of wilt u daar meer informatie over?
Updates

Meer berichten